കൂട്ടിലങ്ങാടിയിലേക്ക് താങ്കളെ ഹൃദയപൂര്‍വ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു............

Friday, December 12, 2008

കൂട്ടിലങ്ങാടികൂട്ടിലങ്ങാടി
ജനസംഖ്യ : 31147
(സ്ത്രീ: 15692, പുരു: 15455)
2001ലെ സെന്‍സസ് പ്രകാരം


ടൈം സോണ്‍ : IST (UTC+5:30)

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ വിലാസം:
Koottilangadi Grama Panchayat
Padinjattumuri P.O.
Malappuram - 676 506
Office Phone: 04933-240014